torsdag 10 oktober 2013

Min riksdagsblogg är flyttad

Sedan årsskiftet hittar du mina blogginlägg på:

http://wp.kristdemokraterna.se/larsaxelnordell/

måndag 24 december 2012

Lucka nr 24

Den största julklappen till alla barn


KD släpper inte en endaste meter
När det gäller kampen för barns rättigheter
När Benjamin Syrsa och Kalle Anka tar ton
Gläds vi över framgång med FN-konvention

Barn med stor julklapp. Foto: Henrik Ström CC BY-SA

Det är en stor glädje för mig och alla andra kristdemokrater att berätta att Konventionen om barnens rättigheter, som Förenta Nationerna antog 1989, är på väg att få en starkare ställning i Sverige än i dag. Det skulle nämligen innebära att barns rättigheter och ställning kan stärkas, särskilt inom rättsväsendet och i asylprocessen. Domstolar och myndigheter skulle också få större krav på sig om barnkonventionen blir direkt tillämpbar.

I november meddelade vår barn- och äldreminister Maria Larsson att regeringen tillsätter en utredning om att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. Tidigare under hösten motionerade jag, Emma Henriksson och Désirée Pethrus om just detta. Många från vårt parti har drivit frågan under åren. Men i första hand är det här en stor framgång till Sveriges barn.

Kristdemokraterna är barnens parti. Vi arbetar för att barn och unga ska få världens bästa land att växa upp i. Att föra in barnkonventionen i lagen är ett steg på vägen. Nu när det nya året närmar sig vill jag därför passa på att ge ett något tidigt nyårslöfte: Vi kommer att ägna hela 2013 åt att förbättra barns och ungdomars uppväxtvillkor.

Tack för att du har följt med i min adventskalender! Nu ska jag återgå till julfirandet med familjen. Men först vill jag - från oss alla, till er alla - önska en riktigt god jul!

söndag 23 december 2012

Lucka nr 23

En tid att göra gott


I varje stad och varje bygd
Finns skäl till karaktär och dygd

För en tid sedan skrev jag en uppmaning som löd "Låt dygderna komma till heders igen". Förlåt mig om jag upprepar mig något, men eftersom det här är en central del av julens fredsbudskap (och då syftar jag inte bara på att tomten brukar fråga efter snälla barn) vill jag gärna ta tillfället i akt att påminna om goda karaktärsdrag och hur vi beter oss mot varandra.

Listor sätts upp i tomtens verkstad. Det är dags att lyfta fram människovärdesprincipen och familjen som det civila samhällets kärna. Vi måste låta dygder som flit, hjälpsamhet och pålitlighet få utrymme i vårt land. Det är också hög tid att inse att ökad frihet också ger ökat ansvarstagande och att vi har skyldigheter att leva upp till och inte bara kräva våra rättigheter.

Jag vill inte se ett elitsamhälle där människor rangordnas, ett samhälle där bara perfekta människor får plats och där föraktet för svaghet kommer att råda. Jag tror att det är möjligt att uppnå ett samhälle där vi respekterar varandras avvikelser, där vi lever tillsammans och där vi tillsammans arbetar för att göra världen bättre. Det är vad julen handlar om.

Det här är den tjugotredje luckan i min adventskalender. Varje dag fram till julafton skriver jag om aktuell politik. Se till att du inte missar något! Klicka här för att komma till lucköppningen på larsaxel.se, där du kan se alla luckor i december.
 
En fortsatt glad juletid önskar jag dig!

lördag 22 december 2012

Lucka nr 22

Gåvor ska uppmuntras


Byråkrater bör ej hindra det civila samhället
Det finns sätt att stödja och uppmuntra i stället

Engagemanget i föreningar och annat ideellt arbete är viktigt för ekonomin i vårt samhälle. Det offentliga måste ha till uppgift att underlätta detta. Sverige måste därför säga ett bestämt nej till hotet från EU om att belägga den ideella sektorn med moms. För att underlätta bör staten också utvidga reformen med att man kan dra av på skatten för gåvor till ideella organisationer, så att nivån höjs och fler organisationer räknas in.

Kristdemokraternas reform om gåvoskatteavdraget är aktuellt inte minst nu i juletid. Flera organisationer berättar om hur de fått större möjligheter att hjälpa människor tack vare det ökade givandet till följd av avdraget. I en motion till riksdagen föreslår jag att det här utökas och att vi fortsätter att värna det civila samhället.  

Korvvagn vid fotbollsmatch. Foto: Bengt Flemark CC BY-SA
Föreningarnas insatser ska uppskattas, inte beskattas. Att belägga dem med moms är fel väg att gå.


Det här är den tjugoandra luckan i min adventskalender. Varje dag fram till julafton skriver jag om aktuell politik. Se till att du inte missar något! Klicka här för att komma till lucköppningen på larsaxel.se, där du kan se alla luckor i december.

God julhelg önskar jag dig!

fredag 21 december 2012

Lucka nr 21

Barnbidrag och föräldraförsäkring


När barnet sover i sin säng
Är det skönt att tänka på
Att golvet i ens föräldrapeng
Räcker längre, till förmån för de små

I dagarna kommer barnbidraget som en välkommen påfyllning i många svenskars plånbok. Grattis till er! Och ännu mer grattis till er som får pengar från förädraförsäkringen, för ni får ju - tack vare Kristdemokraterna - mer än vanligt framöver.

Vi lyckades få med de andra partierna på en höjning av golvet i föräldraförsäkringen, från 180 till 225 kronor per dag. Höjningen kommer att spela en väldigt stor roll för alla dem som idag bara får ut grundersättningen i föräldraförsäkringen.

Det handlar framför allt om unga föräldrar som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden, om studenter och hushåll där en förälder är född utomlands. I dag får föräldrar med ersättning på grundnivå, vid ett uttag av föräldrapenning under 30 dagar per månad, 5 400 kronor per månad i föräldrapenning före skatt. Efter höjningen blir motsvarande ersättning 6 750 kronor före skatt. Vi talar alltså om en ökning på 1 350 kronor (25 procent!) i månaden. Vi gör det också möjligt att ta ut föräldrapenningdagar till barnets tolvårsdag.

Barn med napp. Foto: Yabosid CC BY-SA
 
Det här är den tjugoförsta luckan i min adventskalender. Varje dag fram till julafton skriver jag om aktuell politik. Se till att du inte missar något! Klicka här för att komma till lucköppningen på larsaxel.se, där du kan se alla luckor i december.
En fortsatt glad juletid önskar jag dig!

torsdag 20 december 2012

Lucka nr 20

Skolavslutningen kan självklart ske i kyrkan


Det behöver inte vara en pest
Att sjunga psalm och lyssna på präst

Vi börjar närma oss slutet av min adventskalender. Det märks inte minst genom att många elever i dag eller i morgon bitti går hemifrån för sin terminsavslutning. Som vår partiledare Göran Hägglund har konstaterat måste den tramsiga debatten om skolavslutningar i kyrkor få ett slut.

De religiösa inslag som är aktuella för skolavslutningar i kyrkolokaler speglar traditioner som sitter djupt rotade i den svenska kulturhistorien. Deltagandet är frivilligt och innehållet utgör på inget sätt ett hot mot våra barns och ungas välbefinnande.

Därför bör vi ge undantag från den icke-konfessionella undervisningen i samband med firande av traditionella högtider.


Tom kyrka. Foto: Anette K CC BY-SADet här är den tjugonde luckan i min adventskalender. Varje dag fram till julafton skriver jag om aktuell politik. Se till att du inte missar något! Klicka här för att komma till lucköppningen på larsaxel.se, där du kan se alla luckor i december.

Med önskan om ett gott jullov för alla elever, och en fortsatt god adventstid för oss andra!

onsdag 19 december 2012

Lucka nr 19

Låt oss bidra till en bättre folkhälsa


Man bör kunna på skatten dra av
För att golfa, rida eller hoppa stav

Att människor som arbetar kan få ekonomiskt stöd för att ägna sig åt friskvård är bra, men dagens system har nackdelar. Dels omfattas bara anställda (men inte till exempel pensionärer, studenter och arbetslösa), dels lämnas flera populära idrotter utanför systemet (till exempel golf och motionsridning).

Med ett individuellt friskvårdsavdrag, som alla medborgare kan dra av i deklarationen, skulle vi få ett fungerande och rättvist system som liknar ROT- och RUT-avdragen. Det har jag föreslagit till riksdagen.


Banhoppning till häst. Foto: Ragnar Bengtsson CC BY-SADet här är den nittonde luckan i min adventskalender. Varje dag fram till julafton skriver jag om aktuell politik. Se till att du inte missar något! Klicka här för att komma till lucköppningen på larsaxel.se, där du kan se alla luckor i december.

Glad adventstid önskar jag dig!